ACM tel. 48 330 84 11, 502 392 113

Świadczenia udzielane przez nas w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to świadczenia: zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez:

 • lekarza POZ,
 • pielęgniarkę POZ,
 • położną POZ.

 

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • badania i porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych,
 • opiekę środowiskową pielęgniarki i położnej,
 • zabiegi pielęgniarskie,
 • szeroki wachlarz badań laboratoryjnych,
 • EKG,
 • USG,
 • łatwy dostęp do pracowni diagnostycznych: Badań Czynnościowych Płuc, RTG,
 • szczepienia i bilanse dzieci wg kalendarza szczepień,
 • wizyty domowe lekarskie, pielęgniarskie i położnicze,
 • zalecane szczepienia ochronne (przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, pneumokokom, meningokokom, rotawirusom itd.),
 • programy profilaktyczne (chorób układu krążenia i gruźlicy).

 

Bezpłatne świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę i położną POZ. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Świadczeń POZ – za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ – udzielamy w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast