ACM tel. 48 330 84 11, 502 392 113

Poradnia Rehabilitacyjna sprawuje specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie rehabilitacji nad pacjentami, którzy ukończyli 18 rok życia, a także nad dziećmi.

Do zakresu zadań Poradni Rehabilitacyjnej należy diagnostyka i leczenie schorzeń narządu ruchu, schorzeń neurologicznych, urazów, itp. przez dobranie odpowiedniej metody rehabilitacji. Lekarz Poradni Rehabilitacyjnej na podstawie stanu klinicznego oraz badań dodatkowych ustala program rehabilitacji (cykl zabiegów) realizowany w Zakładzie Rehabilitacji.

Do Poradni Rehabilitacyjnej skierowanie wymagane jest skierowanie od lekarza realizującego świadczenia na podstawie umowy z NFZ.

Świadczenia w Poradni Rehabilitacyjnej realizowane są w formie konsultacji lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast