ACM tel. 48 330 84 11, 502 392 113, Pracownia Rezonansu Magnetycznego tel. 506 349 338

Poradnia Pulmonologiczna – usługi płatne


Poradnia neurologiczna sprawuje specjalistyczną opiekę zdrowotną nad pacjentami
z chorobami układu oddechowego.

 

Podstawowy zakres zadań Poradni Neurologicznej:

  • podstawowa diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego,
  • prowadzenie chorych z przewlekłymi, podstawowymi chorobami układu oddechowego (m.in. astma oskrzelowa, ostre, nawracające i przewlekłe choroby układu oddechowego, mukowiscydoza, zaburzenia snu – chrapanie, bezdech senny).

 

Świadczenia w Poradni Pulmonologicznej realizowane są w formie konsultacji lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast