ACM tel. 48 330 84 11, 502 392 113, Pracownia Rezonansu Magnetycznego tel. 506 349 338

Poradnia Neurologiczna – usługi płatne


Poradnia neurologiczna sprawuje specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie neurologii nad pacjentami, którzy ukończyli 18 rok życia a także nad dziećmi.

Podstawowy zakres zadań Poradni Neurologicznej:

  • podstawowa diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego,
  • prowadzenie chorych z przewlekłymi, podstawowymi chorobami neurologicznymi (padaczka, migrena i choroba Parkinsona).

 

Świadczenia w Poradni Neurologicznej realizowane są w formie konsultacji lekarza specjalisty w zakresie neurologii, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast