ACM tel. 48 330 84 11, 502 392 113

Rehabilitacja


W ramach rehabilitacji prowadzimy szereg działań, mających na celu umożliwienie pacjentowi powrotu do sprawnego funkcjonowania  w sytuacji, kiedy utracił tę zdolność.
W ramach rehabilitacji oferujemy świadczenia z zakresu:

 

– fizykoterapii – zabiegi:

 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • elektrostymulacja,
 • prądy: diadynamiczne, interferencyjne, TENS, TRAEBERTA, KOTZA,
 • ultradźwięki miejscowe,
 • ultrafonoforeza,
 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości: Therapuls, diatermia krótkofalowa,
 • impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości,
 • kąpiel wirowa kończyn górnych,
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych,
 • kąpiel wirowa stóp,
 • krioterapia miejscowa,
 • masaż suchy częściowy,
 • masaż limfatyczny mechaniczny BOA,
 • masaż mechaniczny,
 • fango,
 • naświetlanie promieniowaniem widzialnym Sollux,
 • naświetlanie promieniowaniem widzialnym Bioptron,
 • naświetlanie promieniowaniem widzialnym BT Color,
 • laseroterapia punktowa.

 

– kinezyterapii – czyli leczenia ruchem:

 • indywidualna praca z Pacjentem,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • pionizacja,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia czynne z oporem,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • nauka czynności lokomocji,
 • wyciągi,
 • inne formy usprawniania.
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast