ACM tel. 48 330 84 11, 502 392 113, Pracownia Rezonansu Magnetycznego tel. 506 349 338

Pracownia Badań Endoskopowych


Gastroskopia:

 

  • gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego (diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori),
  • gastroskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków do weryfikacji w badaniu histopatologicznym tkanki,
  • gastroskopia z zabiegiem polipektomii.

 

Kolonoskopia:

 

  • kolonoskopia diagnostyczna,
  • kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków do weryfikacji w badaniu histopatologicznym tkanki,
  • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii.

 

Badania wykonywane są najnowocześniejszym aparatem firmy OLYMPUS zapewniającym ich wysoką jakość, zwiększenie skuteczności zabiegów i minimalizowanie uczucia dyskomfortu dla pacjenta dzięki zastosowaniu najnowszych technologii: wysokiej jakości obrazu (NBI), szerszego kąta obserwacji czy łatwiejszego wprowadzania i kontrolowania endoskopu (RIT).

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast